Μπορώ να δίνω το OtiCurant συνεχώς;

 In

Δεν αντενδείκνυται, ούτε είναι επιβλαβές. Το διάστημα πρέπει να το ορίσει ο κτηνίατρος, σύμφωνα με το εκάστοτε πρόβλημα.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search