Δοσολογία

Η προτεινόμενη δοσολογία είναι ενδεικτική. O κτηνίατρος σας θα συνεκτιμήσει τη συνολική κατάσταση του ζώου και θα προτείνει την απαραίτητη δόση ή το ακριβές διάστημα χορήγησης.

 

Συνιστώμενη ημερήσια δόση εφόδου:

Για τις 5 πρώτες μέρες χορηγήστε μία δόση σε κάθε αυτί ημερησίως.  Κατά το επόμενο διάστημα, χορηγήστε μία δόση σε κάθε αυτί ανά εβδομάδα.

Ζώα μεγαλόσωμα, μπορεί να χρειαστούν δύο φακελάκια ανά εφαρμογή.

Δεν είναι απαραίτητη η μάλαξη ή το σκούπισμα του αυτιού μετά την εφαρμογή.

Πόση ποσότητα να δίνω;

Στην ενότητα Δοσολογία θα βρείτε γενικές οδηγίες. Σε περίπτωση που το ζώο σας απαιτεί ειδική μεταχείριση (π.χ. χορήγηση άλλων φαρμάκων, ζώο που νοσεί κλπ.), συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο σας.

Υπερδοσολογία

Το προϊόν είναι ασφαλές ακόμη και στη χορήγηση κάποιας κατά λάθος μεγαλύτερης από την προτεινόμενη δόσης. Σε καμία περίπτωση, δεν προτείνεται η συστηματική υπερδοσολγία. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδιος για την αύξηση της δόσης ή του χρονικού διαστήματος χορήγησης είναι ο κτηνίατρος που παρακολουθεί το ζώο.

Για πόσο καιρό θα κρατήσει η συσκευασία;

Το διάστημα ποικίλλει, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης και αν το χορηγείτε προληπτικά ή θεραπευτικά. Στην ενότητα Δοσολογία, θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search